Klovproblemer er blandt de største udfordringer i mange danske besætninger. Det resulterer i urolige dyr, køer med nedsat foderoptagelse og alt i alt dyr, der mistrives.

Vi har på opfordring af lokale mælkeproducenter udviklet en klovvasker/renser, der afhjælper problemet. Den er enkel, effektiv og vil måske blive den investering, du hurtigst har tjent hjem igen!

  • CN-klovren renser hvor problemerne er!! Mellem klovene.
  • Når køerne kommer i hold af 10 stk. vil vandforbruget være på ca. 1 liter pr. ko.
  • Tilpasses staldens inventar
  • Uden brug af desinfektionsmiddel
  • Service venlig
  • Rustfrie lejer
  • El- motor/gear