I udlandet er mekanisk gylleseparering et almindeligt element i håndtering af gylle og udnyttelse af dens værdistoffer. Via gylleseparering direkte på gårdene raffineres navnlig kvæggylle til gyllefibre, som anvendes til biogasproduktion og som strøelsesmateriale i dyrenes sengebåse.

Ved at separere gyllefibrene fra den vandige fase koncentreres gyllens værdistoffer, og forholdet mellem volumen/værdi ændres, så man populært sagt flytter en højere værdi billigere over lange afstande.

Samtidigt er fiberstrøelse fantastisk godt og komfortabelt for køerne at ligge i. Det resulterer i mere hvile, og rent hygiejnemæssigt viser praksis, at hverken kim- eller celletal bliver højere end ved konventionelle strøelsesmidler.

Husk! Man fjerner ikke samtlige organiske stoffer fra gyllen gennem separering. Den flydende fraktion må altså ikke bortledes til en recipient. Men der kan være store fordele ved gylleseparering, når det kommer til harmonikrav, videreforædling til biogas og anvendelse som strøelse ved gylleseparering.

Tag en snak med os og Højgaards produktekspert, hvis du overvejer, om gylleseparering er noget for dig og din bedrift. Det koster ikke noget at spørge.