Dit airconditionanlæg skal efterses og serviceres jævnligt for at fungere optimalt.

I yderste konsekvens kan du blive syd af et dårligt serviceret anlæg!

Vi har en af markedets mest avancerede servicestationer til kontrol og servicering af dine anlæg. Den bruges i forbindelse med alle 

testopgaver under serviceringen – separering af luft i kølemidlet, lækagetest, informere om olietype/mængde/efterfyldning osv.

Få dine anlæg testet punkt for punkt før service og få et print direkte fra servicestationen, så du har styr på dokumentationen.